CHƯƠNG TR̀NH CƠ HỘI VIỆC LÀM B̀NH ĐẲNG

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Ngày 1 Tháng 12 Năm 2021

Đơn Vị Dịch Vụ Vận Chuyển Oahu (OTS)  đưa ra cam kết mạnh mẽ với nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Là một nhà tuyển dụng lao động b́nh đẳng, chúng tôi cố gắng tạo dựng một lực lượng lao động là đại diện của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Không một ai bị mất cơ hội làm việc một cách bất hợp pháp v́ lư do chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, giới tính (bao gồm khuynh hướng t́nh dục, nhận diện giới tính, biểu hiện giới tính), t́nh trạng đang mang thai hay các vấn đề sức khỏe liên quan đến thai sản, tuổi tác, thông tin di truyền, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, cựu quân nhân, nạn nhân bị bạo lực gia đ́nh hay bạo lực t́nh dục, t́nh trạng hôn nhân, lư lịch tư pháp và câu lưu, quyết định về sức khỏe sinh sản, đang cho con bú, lịch sử tín dụng, vệ binh quốc gia, hay các giai cấp được bảo vệ khác.

Chính Sách Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEO) của OTS được áp dụng trong mọi khía cạnh sử dụng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn trong những hoạt động sau: tìm ứng viên, tuyển dụng, lựa chọn để đào tạo, thăng chức, thuyên chuyển, giáng chức, cho nghỉ việc, đuổi việc, định mức lương hoặc các loại thù lao khác.

Khi một nhân viên hay ứng viên tìm việc cho rằng cô/anh ấy bị phân biệt đối xử trong hoạt động tuyển dụng, người ấy có quyền khiếu nại với Nhân Viên EEO của OTS, Nhân Viên EEO của Sở Dịch Vụ Vận Tải, hay Cơ Quan Dân Quyền của Cục Quản Lý Vận Tải Liên Bang. Chúng tôi nghiêm cấm và sẽ không khoan thứ đối với hành vi trả đũa người nộp đơn tố cáo hay khiếu nại về việc phân biệt đối xử, người tham gia vào tiến trình giải quyết vấn đề phân biệt đối xử trong sử dụng lao động (ví dụ như một cuộc điều tra hay một vụ kiện), hay người tham dự vào hoạt động được bảo vệ.

OTS cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên và người lao động, những người bị khuyết tật hoặc muốn duy tŕ hay thực hành tôn giáo nếu việc này không gây khó khăn cho các hoạt động của OTS.

Với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của OTS, tôi chịu trách nhiệm chung về việc OTS tuân thủ Chính sách và Chương tŕnh EEO của công ty. Để đảm bảo tốt việc quản lư hàng ngày, bao gồm công tác chuẩn bị cho chương tŕnh, giám sát và điều tra các khiếu nại, tôi đă bổ nhiệm Letha DeCaires, Giám Đốc Quyền Dân Sự, letha.decaires@thebus.org, m Cán bộ EEO của OTS. Cô DeCaires sẽ báo cáo trực tiếp với tôi và thực hiện thẩm quyền của tôi với các cấp quản lư, liên đoàn lao động và người lao động.

Tuy nhiên, toàn thể ban lãnh đạo, quản lý, và cán bộ giám sát của OTS chia sẻ trách nhiệm về việc thi hành và giám sát Chính Sách Và Chương Trình EEO của OTS trong phạm vi quyền hạn của mình, và họ sẽ được giao phó những nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo sự tuân thủ. OTS sẽ đánh giá mức độ thành công trong việc thực hiện các chính sách và quy trình trong OTS của các nhà quản lý và giám sát, với cùng một cách mà OTS đánh giá việc thực hiện các mục tiêu khác của đơn vị.

OTS cam kết đảm nhận và phát triển một chương trình chống phân biệt đối xử bằng văn bản để trình bày những chính sách, quy cách và quy trình, với các mục tiêu và cột mốc thời gian mà công ty cam kết thực hiện và cung cấp Chương Trình EEO cho mục đích kiểm tra khi có yêu cầu từ bất kỳ nhân viên hay ứng viên tìm việc nào.

Cá nhân tôi cam kết tạo ra một nơi làm việc mà trách nhiệm đối xử với tất cả ứng viên và nhân viên với đầy đủ phẩm giá và sự tôn trọng, cũng như sự bình đẳng theo hướng dẫn của Chính Sách Và Chương Trình EEO được thực hiện hàng ngày.

_____________________________                                                                ______________________

            

ROBERT YU                                                                                                    Ngày tháng năm

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc