††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

SIWIN NGENI HOLO

Kapas Eiis Michok Okoor

 

Q:Upwe chiwen tongeni mwoni ren foun ika chon moni ai fiti TheBus?

 

A:Ewe! Kich mi chiwen etiwa monien kamo wwon meinisin city bus. Nge sipwe pesei ngeni chon fiti bus ar repwe angang nour HOLO card pokiten chomongun ekkoch nounoun mi och ngenir. A arapakaneto an chon nounou HOLO card ar repwe angei free transfer, pwan niwin mi kukuno iteiten raan, maram me ier

 

Q:Mi or nei annual pass ese mo ekspaier. Met upwe angei ew nei HOLO card iei?

 

A:Apw. Noum na annual pass mi chiwen och tori an ekspaer. Fansoun kopwe riniuni noum na pass, epwe ne ekesiwin ngeni echo HOLO card.

 

Q:Mwirin 7/1/2021, ngang mi chiwen tongeni kamo nei pass ika stiker pass iteiten maram?

 

A:Apw. Esapw chiwen or chon taropwen bus pass ika bus pass stikers ke kakamo iteniten maram poputa seni 7/1/2021. Kopwe kamo pwan amasowa noum pass iteiten maram non noum na HOLO card

 

Q:Ian upwe angeni me ian ena HOLO card?

               Noun Aramas Watte HOLO card epwe or ren ewe Offesin Transit Pass anomw Kalihi Transit Center, ren Satellite City Hall, me ekkewe bisnis mi mwumwuta repwe amomo.

               Noun Chinap HOLO card epwe or ren ewe Offesin Transit Pass anomw Kalihi Transit Center pwan meren ekkewe Satellite City Hall mi afatetiw. Kopwe awora ew noum Kofemen ID mi or sassing woon pwe ina pisekin pwarata ren ierum.

               Noun Miter ika Antikap HOLO card epwe or ren ewe Offesin Transit Pass anomw Kalihi Transit Center. Echo apnikeisonun Miter ika Antikap me echo Kofomen ID mi or sassing wwon epwe kawor.

         Noun Sarafo (Seerafo) HOLO card epwe or ren ewe Offesin Transit Pass anomw Kalihi Transit Center, ren ekkewe Satellite City Halls mi afatetiw, me wwon ewe www.thebus.org. Noum Hawaii State ID, Driverís License/Permit, noun Chon Sukkun ID, Birth Certificate, ika Passport epwe kawor fan asengesin epwe faat ierir. Inen ika seman ewe semirit epwe wiisen amasowan taropwen angei noun nour Sarafo (Seerafo) HOLO pass pwan awora nour Kofomen ID me noun ewe Sarafo (Seerafo) ID.

 

Ren porausen niwin mi kotur, tota kutta wwon www.thebus.org. Omw kopwe

kapas ngeni emon tupun kastomer serfis ren ifa usun kopwe angei noun Sarafo

(Seerafo), Chinap ika Miter/Antikap cards, kokori 848-5555 pwan tiki nampa 3

Mwirin.

 

Q: Met wewen ei kapas fare capping?

A:Ewe niwin a chok koukuno ren niwinin fiti bus non ewe fansoun mi afatetiw.

KOUKUN NIWIN

Kinikinin Niwin

Raan

Maram

Ier

Watte

$5.50

$70.00

$770.00

Sarafo (Seerafo)

$2.50

$35.00

$385.00

Chinap

$2.00

$6.00

$35.00

Miter/Antikap

$2.00

$6.00

$35.00

Medicare

$2.00

$6.00

$35.00

Ewe TheHandi-Van ID w/ Bus Fare

$2.00

$6.00

$35.00

 

Awewe: Koukun Niwin non ew Maram me Ier epwe katowu mwach kan.

 

Q:Ifa usun nounoun ewe HOLO Transer? (Epwe pwan mwitirito porausan)

A: Mwirin a kamotiw niwin seni ewe HOLO card, esapw pwan or niwin epwe towu seni

ren om sopweno fiti bus non ukukun ruu esopw (2 Ĺ ) awa.

 

 

Soposopwun porausen ei HOLO card,

Kose mochen kori (808) 768-4656 ika tota wwon www.holocard.net