ROUTE MODIFICATION – ROUTE 306

EFFECTIVE SUNDAY, MARCH 13, 2022

 

Effective Sunday, March 13, 2022, NEW Route 306 Kalihi Circulator will be implemented on a 9-month pilot basis.

 

ILOCANO:  Manipud 3/13/22, ti BARO a Route 306 Kalihi Circulator ket marugian

a maipadas iti 9 a bulan. Inaldaw a serbisio iti BIGAT & MALEM: Pumanaw iti Kalihi Transit Center iti alas 5 iti bigat, alas 6 iti bigat, alas 7 iti bigat, alas 4 iti malem, alas 5 iti malem, alas 6 iti rabii. Serbianna iti Kalihi Transit Center, Kahauiki Village, Farrington High School, Kamehameha Shopping Center.

 

TAGALOG:  Simula sa 3/13/22, ang BAGONG Ruta ng 306 Kalihi Circulator ay ipapatupad sa isang 9 na buwang susubukin na batayan. Araw-araw na NU (umaga) at NH (hapon) na serbisyo: Aalis sa Kalihi Transit Center ng 5 NU, 6 NU, 7 NU, 4 NH, 5 NH, 6 NH. Seniserbisyuhan ang Kalihi Transit Center, Kahauiki Village, Farrington High School, Kamehameha Shopping Center.

 

CHUUKESE:  Poputa seni 3/13/22, Minafoon Raut 306 E Pweni Kalihi epwe ne poputa tessini an saa non 9-maram. Saan iteiten raan nesosor me nonoas: saa seni Kalihi Transit Center kunok 5, 6. 7 nesosor; kunok 4, 5, 6 neonoas. Saa nefinen Kalihi Transit Center, Kahauiki Killage, Farrington High School, Kamehameha Shopping Center. 

 

For comments/questions: contact the DTS at +1-808-768-8372 or thebusstop@honolulu.gov.

For schedule and route information: www.thebus.org or call +1-808-848-5555 (press 2).footer menu
Fares Fares System Map System Map Transit Centers Transit Centers Real-Time Bus Arrival Real-Time Bus Arrival Road Conditions Road Conditions
footer menu
Customer Comment Customer Comment City & County of Honolulu City & County of Honolulu Safety & Security Safety & Security Web Services API Web Services API