TRANSISYON SA HOLO

Mga Madalas na Itanong (MMI)

 

Q: Maaari pa rin ba akong magbayad ng pera sa TheBus?

A: Oo! Tinatanggap namin ang mga perang bayad sa lahat ng mga bus sa lungsod.

Gayunpaman, lubos naming iminumungkahi na ang lahat ng mga pasahero ay

kumuha ng kanilang HOLO card para ganap na samantalahin ang lahat ng mga

magagandang tampok. Malapit na, ang mga pasaherong may HOLO card lamang

ang makakatanggap ng libreng mga pribilehiyo sa paglipat, pati na rin ang pang-

araw-araw, buwanang, at taunang pagpapataw ng limitasyon sa pamasahe.

 

Q: Mayroon akong taunang pass na hindi pa nag-eexpire. Kailangan ko na bang kumuha ng isang HOLO card ngayon?

 

A: Hindi, ang iyong bayad na taunang pass ay may bisa pa rin at magagamit hanggang

sa mag-expire ito. Kapag i-rerenew mo ang iyong pass, papalitan ito ng isang

HOLO card.

 

Q: Pagkatapos ng 7/1/2021, maaari pa rin ba akong makabili ng papel na bus pass o buwanang bus pass sticker?

 

A: Hindi, ang papel na buwanang mga bus pass at buwanang mga sticker ng bus pass

ay hindi na magagamit hanggang sa 7/1/2021. Maaari kang bumili at mag-load ng

isang buwanang pass sa iyong HOLO card.

 

Q: Saan ako makakakuha ng isang HOLO card?

         Ang mga Adult HOLO card ay makukuha sa Transit Pass Office sa Kalihi Transit Center, mga piling Satellite City Hal l, at sa mga piling retail location. Mangyaring bisitahin ang www.holocard.net para sa listahan ng mga retail location.

         Ang mga Senior HOLO card ay makukuha sa Transit Pass Office sa Kalihi Transit Center at sa mga piling Satellite City Hall. Kinakailangan ang ID na may larawan na inisyu ng gobyerno para sa pagberipika sa edad.

         Ang mga Disability HOLO card ay makukuha sa Transit Pass Office sa Kalihi Transit Center. Kinakailangan ang isang kumpletong aplikasyon sa may Kapansanan at isang ID na may larawan na inisyu ng gobyerno.

         Ang mga Youth HOLO card ay makukuha sa Transit Pass Office sa Kalihi Transit Center, sa mga piling Satellite City Hall, at sa www.thebus.org. Kinakailangan ang State of Hawaii ID, Lisensya / Permit sa Pagmamaneho, Student ID, Sertipiko ng Kapanganakan, o Pasaporte para sa pagberipika sa edad. Ang isang magulang ay maaaring mag-aplay para sa pass ng kanilang kabataang anak na may isang ID na inisyu ng gobyerno at isang klaseng ID ng kanilang anak.

Para sa impormasyon tungkol sa mga pass sa bawas na mga pamasahe pumunta sa www.thebus.org . Para makipag-usap sa isang kinatawan ng customer service kung paano mag-aplay ng mga card ng Youth, Senior o Disability, tumawag sa 848-5555 pindutin ang 3.

 

Q: Ano ang pagpapataw ng limitasyon sa pamasahe?

A: Ang pagpapataw ng limitasyon sa pamasahe ay ang pinakamataas na halagang sisingilin para sa tinukoy na oras.

 

PAGPAPATAW NG LIMITASYON SA PAMASAHE

Kategoryang Pamasahe

Araw-araw

Buwanan

Taunan

Adult

$5.50

$70.00

$770.00

Youth

$2.50

$35.00

$385.00

Senior

$2.00

$6.00

$35.00

Disability

$2.00

$6.00

$35.00

Medicare

$2.00

$6.00

$35.00

TheHandi-Van ID w/ Bus Fare

$2.00

$6.00

$35.00

Tandaan: Malapit na ang Buwanan at Taunang p agpapataw ng limitasyon sa pamasah e.

 

Q: Paano gumagana ang HOLO Transper? (Malapit na!!!)

A: Matapos mabayaran ang pamasahe gamit ang isang HOLO card, walang

karagdagang pamasahe na ibabawas para sa karagdagang mga pagsakay sa

bus sa loob ng dalawa at kalahating oras na panahon.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa HOLO Card,

mangyaring tawagan ang (808) 768-4656 o bisitahin ang www.holocard.net.